Arama Paneli

Kategori:
Aranan:

Üye Girişi

Eposta :
Şifre :
Üye ol
Şifremi Unuttum

Günün Fotoğrafı

Mustafa KATIRLI
Demre ve Tarım

DUYURULAR


DEMRE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜUygulamalar ve Matbu Formlar\Çiftçi Kayıt Sistemi ve ÖKS Matbu Formları

Tüm formların nasıl doldurulacağına ilişkin bilgiler ve doldurulmuş örnekleri burada

 Çiftçi Kayıt Formu (Form A)

Kimlik ve iletişim bilgilerinin yazıldığı formdur, ilk başvuruda Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte sunulacaktır.


Faaliyet Bilgileri Formu (Form B)

Arazide yapılan üretime ait ve üreticinin genel çiftçilik bilgileri yazılır.


Arazi Bilgileri Formu (Form C)

Arazide yapılan üretim şekli, taşınmazın ada ve parsel numaraları, hisse oranları ve kullanım miktarları yazıldıktan sonra muhtar ve aza tarafından onaylanan formdur.


 Örtüaltı Kayıt Formu

Örtü altı kayıt sistemine girilecek seraya ait bilgierin yazıldığı formdur. Her sera için ayrı ayrı tanzim edilir.


 Kira Sözleşmesi

Üretim yeri başvuru sahibi adına değilse iş bu belge ile taşınmaz, başvuru sahibi adına muhtar ve aza tarafından onaylandıktan sonra sisteme girilir.Sözleşme Muhtar tarafından kayıt altına alınır ve kayıt numarası sözleşmeye verilir. Sözleşme bitinceye kadar taraflar müteselsilen sorumludur.


 Muvafakatname 1

Başvuru sahibi hisseli bir arazideki kendi hissesiyle birlikte hissedarların birine veya tamamına ait kısmını  da sisteme kaydettirmek isterse, iş bu belge ile tapudaki hissedarların imzasını aldıktan sonra söz konusu arazinin kaydını yaptırabilir. Form yine muhtar ve aza tarafından onaylanacaktır.

Ayrıca tapuda verasete iştirak durumu söz konusu olursa bütün iştirakçilerin imzaları alınarak ilgili taşınmazın kaydı yine bu form ile yapılabilir.


Muvafakatname 2

Tapunun birinci dereceden akrabalara (anne, baba, eş ve çocuklar) aidiyetinin söz konusu olduğu durumlarda ise iş bu form tanzim edilecektir.

 

Çiftçi Kayıt Sisteminin İş Akış Şeması

(Örtü altı kaydı için farklı olarak sadece Müdürlüğümüzden temin edilecek formlara "Örtüaltı Kayıt Formu" ilave edilecektir.)
Listeye geri dön
Uygulamalar ve Matbu Formlar  Kategorisindeki Diğer Yazılar
İhracat Numunesi Alma Programı
Çiftçi Başvuru Takip Programı
Çiftçi Kayıt Sistemi Formları Nasıl Doldurulur
Tarımsal Sulama Elektrik Aboneliği Formları
Örnek Doldurulmuş Örtüaltı Kayıt Sistemi Formları
Nitratlı Gübre İcmali Formları
Çiftçi Kayıt Sistemi ve ÖKS Matbu Formları